Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 113.2

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 113.2

Chung cư

3 tháng trước

25tr/m2
tong-quan-chung-cu-eco-green-city

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 115

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

25tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 115

Chung cư

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 81

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 81

Chung cư

3 tháng trước

26tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

26tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

3 tháng trước

25tr/m2
chung-cu-tay-ho-river-view

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 98

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

25tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 98

Chung cư

3 tháng trước

27tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 135

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

27tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 135

Chung cư

3 tháng trước


093 495 55 58