So sánh các bảng liệt kê

Giám Đốc Dự Án Thu Nhập Không Giới Hạn

Giám Đốc Dự Án Thu Nhập Không Giới Hạn

Mô tả công việc: Quản lý dự án: Trực tiếp điều hành mọi hoạt động liên quan đến bán hàng của Dự án, chịu trách nhiệm trước Xác định vùng thị trường, khách hàng mục tiêu và cùng nhân viên tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng cho dự án. Nắm rõ tất cả […]


0934955558