Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Hà Nội bất ngờ giảm đề xuất tăng giá đất còn một nửa so với đề xuất ban đầu

Hà Nội bất ngờ giảm đề xuất tăng giá đất còn một nửa so với đề xuất ban đầu

Nhằm tránh tác động lớn đến các hoạt động của doanh nghiệp và người dân, UBND thành phố Hà Nội thống nhất chỉ đề xuất tăng giá đất giai đoạn 2020-2024 lên bình quân 15% thay vì mức 30% như tính toán ban đầu. Theo Tờ trình của UBND thành phố Hà Nội gửi Hội […]


093 495 55 58