Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Aeon Mall Hà Đông dần hoàn thiện thúc đẩy tăng giá trị khu đô thị lân cận

Aeon Mall Hà Đông dần hoàn thiện thúc đẩy tăng giá trị khu đô thị lân cận

Aeon Mall Hà Đông là siêu thị giải trí lớn tại Hà Nội với mức đầu tư hơn 190 triệu USD (khoảng hơn 4.000 tỷ đồng). Aoen Mall Hà Đông là một yếu tố ảnh hưởng đến cả khu vực tại nơi đây. Sự ảnh hưởng của Đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông Trước […]


093 495 55 58