Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Property Grid 1

Chung cư Rose Town

 • 2-3 bd
 • 2-3 ba
 • 52
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Epic’s Home

 • 28tr
 • 2-3 bd
 • 2 ba
 • 69 m2
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Thăng Long Capital

 • 19tr/m2
 • 2 - 3 bd
 • 2 ba
 • 61.7 Diện tích

Property Grid 2

Chung cư Rose Town

 • 2-3 bd
 • 2-3 ba
 • 52
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Epic’s Home

 • 28tr
 • 2-3 bd
 • 2 ba
 • 69 m2
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Thăng Long Capital

 • 19tr/m2
 • 2 - 3 bd
 • 2 ba
 • 61.7 Diện tích

Property Grid 3

Chung cư Rose Town

 • 2-3 bd
 • 2-3 ba
 • 52
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Epic’s Home

 • 28tr
 • 2-3 bd
 • 2 ba
 • 69 m2
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Thăng Long Capital

 • 19tr/m2
 • 2 - 3 bd
 • 2 ba
 • 61.7 Diện tích

Property Grid 4

Chung cư Rose Town

 • 2-3 bd
 • 2-3 ba
 • 52
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Epic’s Home

 • 28tr
 • 2-3 bd
 • 2 ba
 • 69 m2
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Thăng Long Capital

 • 19tr/m2
 • 2 - 3 bd
 • 2 ba
 • 61.7 Diện tích
0934955558