Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Property Grid 1

Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Tòa T4- Thăng Long Capital Premium

 • 19tr
 • 2-3 bd
 • 2 ba
 • 70 m2
Nổi bật Mua bán

Khu đô thị Phương Đông- Vân Đồn

 • 2 ba
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Imperia Smart City

 • 38tr
 • 1-3 bd
 • 2 ba

Chung cư Rose Town

 • 2-3 bd
 • 2-3 ba
 • 52
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Epic’s Home

 • 28tr
 • 2-3 bd
 • 2 ba
 • 69 m2
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Thăng Long Capital

 • 19tr/m2
 • 2 - 3 bd
 • 2 ba
 • 61.7 Diện tích

Property Grid 2

Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Tòa T4- Thăng Long Capital Premium

 • 19tr
 • 2-3 bd
 • 2 ba
 • 70 m2
Nổi bật Mua bán

Khu đô thị Phương Đông- Vân Đồn

 • 2 ba
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Imperia Smart City

 • 38tr
 • 1-3 bd
 • 2 ba

Chung cư Rose Town

 • 2-3 bd
 • 2-3 ba
 • 52
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Epic’s Home

 • 28tr
 • 2-3 bd
 • 2 ba
 • 69 m2
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Thăng Long Capital

 • 19tr/m2
 • 2 - 3 bd
 • 2 ba
 • 61.7 Diện tích

Property Grid 3

Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Tòa T4- Thăng Long Capital Premium

 • 19tr
 • 2-3 bd
 • 2 ba
 • 70 m2
Nổi bật Mua bán

Khu đô thị Phương Đông- Vân Đồn

 • 2 ba
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Imperia Smart City

 • 38tr
 • 1-3 bd
 • 2 ba

Chung cư Rose Town

 • 2-3 bd
 • 2-3 ba
 • 52
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Epic’s Home

 • 28tr
 • 2-3 bd
 • 2 ba
 • 69 m2
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Thăng Long Capital

 • 19tr/m2
 • 2 - 3 bd
 • 2 ba
 • 61.7 Diện tích

Property Grid 4

Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Tòa T4- Thăng Long Capital Premium

 • 19tr
 • 2-3 bd
 • 2 ba
 • 70 m2
Nổi bật Mua bán

Khu đô thị Phương Đông- Vân Đồn

 • 2 ba
Nổi bật Mua bánGIÁ TỐT

Imperia Smart City

 • 38tr
 • 1-3 bd
 • 2 ba

Chung cư Rose Town

 • 2-3 bd
 • 2-3 ba
 • 52
0934955558