So sánh các bảng liệt kê

m2: 4.58

Chung cư

m2: 4.58

Chung cư

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 55

Chung cư

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 55

Chung cư

Phòng ngủ: 2-3m2: 26978

Chung cư

Phòng ngủ: 2-3m2: 26978

Chung cư

Giường: 1-3m2: 11669

Chung cư

Giường: 1-3m2: 11669

Chung cư

27tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 135

Chung cư

27tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 135

Chung cư

Giường: 1-3m2: 17.83

Chung cư

Giường: 1-3m2: 17.83

Chung cư

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 42

Chung cư

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 42

Chung cư

25tr/m2
chung-cu-c1-c2-xuan-dinh-16

Phòng ngủ: 3Phòng WC: 2m2: 86

Chung cư

25tr/m2

Phòng ngủ: 3Phòng WC: 2m2: 86

Chung cư

m2: 35.89

Chung cư

m2: 35.89

Chung cư


0934955558