So sánh các bảng liệt kê

m2: 82

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

m2: 82

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

m2: 132.9

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

m2: 132.9

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Liên hệ

Phòng ngủ: 2Phòng WC: 2m2: 70

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Liên hệ

Phòng ngủ: 2Phòng WC: 2m2: 70

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Biệt thự, Liền kề, Shophouse


0934955558