Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Từ 1,2 Tỷ/lô

Chung cư, Đất nền, Liền kề, Shophouse

Từ 1,2 Tỷ/lô

Chung cư, Đất nền, Liền kề, Shophouse

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 85

Chung cư

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 85

Chung cư

Phòng ngủ: 2-4m2: 28

Chung cư

Phòng ngủ: 2-4m2: 28

Chung cư

m2: 4.58

Chung cư

m2: 4.58

Chung cư

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 55

Chung cư

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 55

Chung cư

Từ 2 tỷ/ lô
Từ 2 tỷ/ lô

m2: 76

Đất nền

Giường: 1-3m2: 11669

Chung cư

Giường: 1-3m2: 11669

Chung cư


0934955558