Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2-4m2: 80

Chung cư

Phòng ngủ: 2-4m2: 80

Chung cư

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

12tr/m2

Giường: 1 - 3m2: 35

Chung cư

12tr/m2

Giường: 1 - 3m2: 35

Chung cư

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 63

Chung cư

Liên hệ

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 63

Chung cư

Liên hệ

m2: 84

Chung cư

ha: 45

Đất nền, Liền kề

ha: 45

Đất nền, Liền kề

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 111

Chung cư

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 111

Chung cư

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 74.8

Chung cư

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 74.8

Chung cư


0934955558