Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

25tr/m2
tong-quan-chung-cu-eco-green-city

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 115

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

25tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 115

Chung cư

3 tháng trước

3 tháng trước

39tr/m2

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 85

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

39tr/m2

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 85

Chung cư

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 55

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 55

Chung cư

3 tháng trước

27tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 135

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

27tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 135

Chung cư

3 tháng trước


093 495 55 58