Tòa nhà CIC 219 Trung Kính

Yên Hòa

0934 955 558

sale.viethomes@gmail.com

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

Địa ốc Viethomes

2 tuần trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

2 tuần trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

Địa ốc Viethomes

2 tuần trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

2 tuần trước

m2: 84

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tuần trước

Liên hệ

m2: 84

Chung cư

3 tuần trước

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 111

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tuần trước

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 111

Chung cư

3 tuần trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 74.18

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tuần trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 74.18

Chung cư

3 tuần trước

30tr

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 81

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tuần trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 81

Chung cư

3 tuần trước

26tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tuần trước

26tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

3 tuần trước

m2: 35.89

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tuần trước

m2: 35.89

Chung cư

3 tuần trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 84

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tuần trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 84

Chung cư

3 tuần trước


093 495 55 58