Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 75

Chung cư

Địa ốc Viethomes

2 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 75

Chung cư

2 tháng trước

27tr/m2
Chung-cư-Northern-Diamond

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 94.4

Chung cư

Địa ốc Viethomes

2 tháng trước

27tr/m2

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 94.4

Chung cư

2 tháng trước

Liên hệ
tong-quan-hanoi-home-land-1-a

Phòng ngủ: 3Phòng WC: 2: 94

Chung cư

Địa ốc Viethomes

2 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 3Phòng WC: 2: 94

Chung cư

2 tháng trước

Giường: 1-3m2: 11669

Chung cư

Địa ốc Viethomes

2 tháng trước

Giường: 1-3m2: 11669

Chung cư

2 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2: 45

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2: 45

Chung cư

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 91.4

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

27tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 91.4

Chung cư

3 tháng trước