Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 74.8

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 74.8

Chung cư

3 tháng trước

23tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 86

Chung cư

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

23tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 86

Chung cư

3 tháng trước


093 495 55 58