Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

m2: 61

Liền kề, Shophouse

Địa ốc Viethomes

1 tháng trước

m2: 61

Liền kề, Shophouse

1 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 75

Biệt thự, Chung cư, Liền kề

Địa ốc Viethomes

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 75

Biệt thự, Chung cư, Liền kề

3 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 75

Chung cư

Địa ốc Viethomes

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 75

Chung cư

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

Địa ốc Viethomes

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

4 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 113.2

Chung cư

Địa ốc Viethomes

4 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 113.2

Chung cư

4 tháng trước

Liên hệ

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Địa ốc Viethomes

4 tháng trước

Liên hệ

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

4 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 92

Chung cư

Địa ốc Viethomes

4 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 92

Chung cư

4 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

Địa ốc Viethomes

4 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

4 tháng trước

27tr/m2
Chung-cư-Northern-Diamond

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 94.4

Chung cư

Địa ốc Viethomes

4 tháng trước

27tr/m2

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 94.4

Chung cư

4 tháng trước

1tr/m2

4 tháng trước


093 495 55 58