So sánh các bảng liệt kê

Địa ốc Viethomes

TIẾP XÚC Địa ốc Viethomes

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Địa ốc Viethomes

2 tuần trước

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

2 tuần trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2

Chung cư

Địa ốc Viethomes

2 tuần trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2

Chung cư

2 tuần trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2

Chung cư

Địa ốc Viethomes

1 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2

Chung cư

1 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4m2: 80

Chung cư

Địa ốc Viethomes

2 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4m2: 80

Chung cư

2 tháng trước

m2: 61

Liền kề, Shophouse

Địa ốc Viethomes

4 tháng trước

m2: 61

Liền kề, Shophouse

4 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 75

Biệt thự, Chung cư, Liền kề

Địa ốc Viethomes

5 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 75

Biệt thự, Chung cư, Liền kề

5 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 75

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 75

Chung cư

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 113.2

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 113.2

Chung cư

6 tháng trước

Liên hệ

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 92

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 92

Chung cư

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

6 tháng trước

27tr/m2
Chung-cư-Northern-Diamond

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 94.4

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

27tr/m2

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 94.4

Chung cư

6 tháng trước

1tr/m2

m2: 74

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

1tr/m2

m2: 74

Chung cư

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 60

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 60

Chung cư

6 tháng trước

25tr/m2
tong-quan-chung-cu-eco-green-city

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 115

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

25tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 115

Chung cư

6 tháng trước

Liên hệ

6 tháng trước

39tr/m2

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 85

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

39tr/m2

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 85

Chung cư

6 tháng trước

35tr/m2
phoi-canh-ha-noi-paragon

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 83

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

35tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 83

Chung cư

6 tháng trước

Liên hệ
Liên hệ

m2: 76

Liền kề

6 tháng trước

12tr/m2

Giường: 1 - 3m2: 35

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

12tr/m2

Giường: 1 - 3m2: 35

Chung cư

6 tháng trước

Biệt thự, Chung cư, Liền kề

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Biệt thự, Chung cư, Liền kề

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 83

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 83

Chung cư

6 tháng trước

37tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 74

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

37tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 74

Chung cư

6 tháng trước

Biệt thự, Đất nền, Liền kề

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Biệt thự, Đất nền, Liền kề

6 tháng trước

Liên hệ

Chung cư, Shophouse

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

Chung cư, Shophouse

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 63

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 63

Chung cư

6 tháng trước

Biệt thự, Chung cư, Liền kề, Shophouse

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Biệt thự, Chung cư, Liền kề, Shophouse

6 tháng trước

27tr/m2
phoi-canh-eurowindow-park-city

m2: 160

Chung cư, Shophouse

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

27tr/m2

m2: 160

Chung cư, Shophouse

6 tháng trước

m2: 84

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

m2: 84

Chung cư

6 tháng trước

6 tháng trước

Liên hệ
Phối-cảnh-chung-cư-Ruby-Tower

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 80

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 80

Chung cư

6 tháng trước

ha: 45

Đất nền, Liền kề

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

ha: 45

Đất nền, Liền kề

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 111

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2 - 3m2: 111

Chung cư

6 tháng trước

ha: 23

Biệt thự, Đất nền, Liền kề

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

ha: 23

Biệt thự, Đất nền, Liền kề

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 74.8

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2m2: 74.8

Chung cư

6 tháng trước

Từ 1,2 Tỷ/lô

Chung cư, Đất nền, Liền kề, Shophouse

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Từ 1,2 Tỷ/lô

Chung cư, Đất nền, Liền kề, Shophouse

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 85

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 85

Chung cư

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2Diện tích: 74.18

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4Phòng WC: 2Diện tích: 74.18

Chung cư

6 tháng trước

33tr

Phòng ngủ: 2-3m2: 28.74

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3m2: 28.74

Chung cư

6 tháng trước

30tr

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 81

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 81

Chung cư

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4m2: 28

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-4m2: 28

Chung cư

6 tháng trước

: 6.36

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

: 6.36

Chung cư

6 tháng trước

Liên hệ
tong-quan-hanoi-home-land-1-a

Phòng ngủ: 3Phòng WC: 2: 94

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 3Phòng WC: 2: 94

Chung cư

6 tháng trước

: 12.81

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

: 12.81

Chung cư

6 tháng trước

Liên hệ

m2: 60

Shophouse

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

m2: 60

Shophouse

6 tháng trước

25tr

m2: 20.1

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

m2: 20.1

Chung cư

6 tháng trước

42tr

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 91

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 91

Chung cư

6 tháng trước

26tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

26tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 90

Chung cư

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 113

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 113

Chung cư

6 tháng trước

m2: 4.58

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

m2: 4.58

Chung cư

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 55

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 55

Chung cư

6 tháng trước

25tr/m2
chung-cu-tay-ho-river-view

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 98

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

25tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 98

Chung cư

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3m2: 26978

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3m2: 26978

Chung cư

6 tháng trước

Từ 2 tỷ/ lô

m2: 76

Đất nền

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Từ 2 tỷ/ lô

m2: 76

Đất nền

6 tháng trước

Giường: 1-3m2: 11669

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Giường: 1-3m2: 11669

Chung cư

6 tháng trước

27tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 135

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

27tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 135

Chung cư

6 tháng trước

m2: 82

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

m2: 82

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

6 tháng trước

Liên hệ
phoi-canh-romantic-park

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 120

Liền kề

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 120

Liền kề

6 tháng trước

Giường: 1-3m2: 17.83

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Giường: 1-3m2: 17.83

Chung cư

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 42

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2 - 3Phòng WC: 2m2: 42

6 tháng trước

25tr/m2
chung-cu-c1-c2-xuan-dinh-16

Phòng ngủ: 3Phòng WC: 2m2: 86

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

25tr/m2

Phòng ngủ: 3Phòng WC: 2m2: 86

Chung cư

6 tháng trước

m2: 35.89

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

m2: 35.89

Chung cư

6 tháng trước

31tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 103.3

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

31tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 103.3

Chung cư

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng WC: 2m2: 67

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2Phòng WC: 2m2: 67

Chung cư

6 tháng trước

m2: 132.9

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

m2: 132.9

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 88

Chung cư

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 88

Chung cư

6 tháng trước

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Địa ốc Viethomes

6 tháng trước

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

6 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2: 45

Chung cư

Địa ốc Viethomes

7 tháng trước

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2: 45

Chung cư

7 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2Phòng WC: 2m2: 70

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Địa ốc Viethomes

7 tháng trước

Liên hệ

Phòng ngủ: 2Phòng WC: 2m2: 70

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

7 tháng trước

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

Địa ốc Viethomes

7 tháng trước

Biệt thự, Liền kề, Shophouse

7 tháng trước

31tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 35

Chung cư

Địa ốc Viethomes

7 tháng trước

31tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 35

Chung cư

7 tháng trước

23tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 86

Chung cư

Địa ốc Viethomes

7 tháng trước

23tr/m2

Phòng ngủ: 2-3Phòng WC: 2m2: 86

Chung cư

7 tháng trước


093 495 55 58